onas
O našej spoločnosti
symbol

Našou dominantnou náplňou je dodávateľská činnosť na pevných trakčných zariadeniach celoštátnych dráh a silnoprúdovej elektrotechniky. Firma zamestnáva vysokokvalifikovaných odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami a znalosťami.

Počas svojej existencie spoločnosť získala adekvátne postavenie na slovenskom dodávateľskom trhu v oblasti elektrifikácie a konštrukcií vysokého napätia.

ELTRA, s.r.o. je členom skupiny EP Industries, a.s.

 

Stratégia firmy:
 
  • udržanie kvalifikovanej pracovnej sily
  • dôsledná výrobná príprava a hospodárenie s materiálom
  • dodržiavanie zmluvných podmienok
  • kooperácia so strategickými domácimi a zahraničnými partnermi
  • sústavné zlepšovanie kvality výrobkov a vykonávaných prác
Strojový park
Disponujeme kompletným vlastným strojovým parkom k vykonávaniu poskytovaných služieb.
To nám umožňuje efektívne plánovať realizáciu služieb, ale zároveň vykonávať aj neočakávané servisné zásahy.
Čo máme nové?
symbol