Kaňuch Miloš, konateľ, výkonný riaditeľ
Kandrová Iveta, konateľ, personálny riaditeľ
Ing. Schütz Roman, konateľ

Ing. Kondor Tomáš, obchodný riaditeľ
Ing. Kövér Zdenko, výrobný riaditeľ
Ing. Kšonžek Mário, ekonomický riaditeľ

organizačná štruktúra k 6.5.2024.png (212 KB)