Prevádzkovateľom webovej stránky twinstav.sk je:

ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Slovenská republika

IČO: 31 674 267

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby spoločnosti ELTRA, s.r.o. (ďalej len "ELTRA"). Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Spoločnosť ELTRA zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jej stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jej vlastníctvom.

Spoločnosť ELTRA si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve a ďalším súvisiacim ustanoveniam a sú vlastníctvom spoločnosti ELTRA alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou ELTRA. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom spoločnosti ELTRA.

Všetky osobné údaje získava spoločnosť ELTRA od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získala (kontakt, dopyt, otázky a odpovede) a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov