Spoločnosť ELTRA je držiteľom týchto ISO certifikátov, ktoré si pravidelne obnovuje.

eltra-iso-9001.jpg (145 KB) eltra-iso-14001.jpg (145 KB) eltra-iso-45001.jpg (139 KB)ELTRA-Licencia.jpg (110 KB)ELTRA---Povolenie-na-prevádzkovanie-vlecky.jpg (151 KB)