Ihlanové pilóty predstavujú spôsob zakladania výrobne jednoduchého, ekonomicky výhodného a veľmi rýchleho (20-30 pilót za 8 hod). Spoločnosť ELTRA s.r.o. vlastní patent na tento druh zakladania stavieb a jeho vzor je okrem Slovenska chránený aj v Maďarsku a Poľsku.

zakladanie-stavieb.jpg (76 KB)

Dĺžky ihlanových pilót sú 1,5 až 6 m s rozmerom hlavy 50x50, resp. 55x55 cm. Pri takomto spôsobe zakladania odpadá manipulácia so zeminou a výkopové práce, vďaka čomu sa základové podložie nenarušuje, ale naopak, účinne zhutňuje. Vďaka efektu zhutnenia základového podložia až do hĺbky 3 m od päty pilóty tento spôsob umožňuje zakladanie aj na menej únosných ílovito-hlinitých, sprašových, piesčitých, ako aj štrkových pôdach. Rovnako je možné zakladanie aj na zosuvných územiach, pri vyššej hladine spodnej vody (aj agresívnej) a taktiež aj v zimnom období.

Presnosť pri zarážaní ihlanových pilót umožňuje priame kotvenie konštrukcií vrchnej stavby bez použitia roznášacích pätiek. Tento spôsob zakladania je vhodný pre zakladanie halových objektov, nákupných centier, stožiarov trakčných vedení, stožiarov vysokého napätia, osvetľovacích veží, kostolov, bytových a rodinných domov, nadzemných nádrží, plynojemov, nadzemných produktovodov, potrubných mostov, oporných múrov, protihlukových stien, protiteroristických oplotení.