Medzi hlavné aktivity spoločnosti ELTRA, s.r.o. patria:

 • výstavba, rekonštrukcia a údržba jednosmerných ako aj striedavých trakčných vedení celoštátnych dráh a vlečiek, električkových a trolejbusových tratí
 • výstavba elektrických predkurovacích zariadení, elektrického ohrevu výhybiek, osvetlenia, osvetľovacích veží, trakčných napájacích staníc, transformačných staníc VN/NN, vzdušných a kábelových rozvodov vysokého a nízkeho napätia
 • výroba, dodávka a montáž komponentov pre trakčné vedenia, ich zabezpečenie, napájanie a diaľkové ovládanie
 • montáž, oprava, údržba, rekonštrukcie, skúšky, revízie a obsluha elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane inštalácií budov a bleskozvodov
 • vykonávanie inžinierskej činnosti na priemyselných a inžinierskych stavbách,
 • zhotovenie jednoduchých stavieb a poddodávok, vnútorné a vonkajšie stavebné práce, demolácie a zemné práce
 • hĺbkové zakladanie na ihlanových pilótach
 • výroba kompozitných izolátorov do 35 kV, izolovaných tyčí zjazdných, izolačných bočných držiakov, úsekových deličov pre trakčné vedenie 3 kV DC / 25 kVAC
 • výroba priehradových a trúbkových stožiarov, nosných brán
 • výroba rôžkových bleskoistiek a nízkonapäťových zvodičov prepätia (prieraziek)
 • výroba napínacích zariadení trakčného vedenia
 • výroba elektrických rozvádzačov do 1000 V

Vo všeobecnosti sa naše služby delia do týchto 4 samostatných celkov. Po kliknutí na jednotlivé obrázky sa dozviete viac informácií: