Zameriavame sa aj na dodaváteľskú činnosť vzdušných a kábelových vedení vysokého a nízkeho napätia, údržbu a opravy na zariadeniach energetických rozvodných závodov. Spoločnosť ELTRA s.r.o. ponúka dodavateľsko-montážne práce komplexne, s možnosťou spracovania príslušnej sprievodnej technicko-projektovej dokumentácie s vykonaním samostatnej revíznej činnosti na vyhradených a určených technických zariadeniach pre oblasť elektrotechniky.

silnoprudove-zariadenia.jpg (33 KB)

Našim zákazníkom ponúkame zhotovenie, rekonštrukciu a údržbu elektrických predkurovacích zariadení vlakových súprav, elektrický ohrev výhybiek s elektronickým ovládaním s možnosťou centrálneho riadenia. Súčasťou dodávky môžu byť aj trakčné napájacie stanice, transformačné stanice VN/NN rôznych typov a vyhotovení podľa požiadaviek zákazníka.

Spoločnosť ELTRA s.r.o. ďalej ponúka vybudovanie osvetlenia staničných priestorov, vlečiek, verejných priestranstiev a umelých stavieb.

Vykonávame dodaváteľskú činnosť, údržbu, opravy a rekonštrukciu elektrických zariadení bez obmedzenia napätia (VTZ do 52kV) pre objekty triedy A a B. Pre oblasť pôsobenia svojej činnosti sme vybavení technickými a strojnými zariadeniami.