Naša spoločnosť je svojou činnosťou zameraná na dodávku investičných celkov trakčných vedení celoštátnych dráh a vlečiek, pevných elektrických trakčných zariadení trolejbusových a električkových dráh. Zameriavame sa predovšetkým na stavby Železníc Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú elektrifikácie doposiaľ neelektrifikovaných tratí, rekonštrukcie, modernizácie a zvyšovania rýchlosti už existujúceho jednosmerného a striedavého trakčného vedenia.

trakcne-vedenia.jpg (67 KB)

Od roku 1995 sme ako hlavný zhotoviteľ zelektrifikovali úseky tratí Prešov-Plaveč, Čaňa-Hidasnémeti, Čadca-Zwardoň a Zvolen-Banská Bystrica v celkovej dĺžke trakčných vedení 210km. Okrem toho sme zrekonštruovali 180 km trakčného vedenia a na stavbách modernizácie sme vybudovali 250km nového trakčného vedenia pre rýchlosť 160km/h.

Trakčné vedenie zhotovíme podľa požiadaviek zákazníka alebo podľa typizovaných zostáv trakčného vedenia.

Dodávka trakčného vedenia obvykle zahŕňa kompletnú stavebnú a montážnu činnosť líniovej stavby. Najčastejšie sa jedná o výrobu a montáž stožiarov trakčného vedenia vrátane ich zakladania, osadenie ramien a izolátorov, kotevných bodov a trakčného vedenia. V prípade požiadavky zákazníka zhotovíme podľa použitej napäťovej sústavy aj napájacie body trakčného vedenia, rozvodne, trakčné meniarne, spínacie stanice, napájacie stanice a pod.

V snahe zlepšiť kvalitu našej práce sa zameriavame výhradne na kvalitných dodávateľov používaných materiálov a spolupracujeme aj priamo s dodávateľmi zo zahraničia.