Kontaktné informácie

ELTRA, s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice
Slovenská republika

Tel:
Email:

IČO:
IČ DPH:

+421 55 729 03 16
info@eltra.biz

31 674 267
SK2020495004

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Mestského súdu Košice, oddiel: Sro, vložka č. 3236/V

Opýtajte sa