Aby sme vedeli garantovať maximálnu kvalitu našich subdodávok ako aj ich dlhú životnosť, mnoho komponentov potrebných pre výstavbu trakčných vedení vyrábame vo vlastných priestoroch. Na výrobu používame moderné vybavenie ako napr. CNC frézy, sústruhy, elektronicky riadené lisy a pod.

vyroba.jpg (66 KB)

Ide najmä o výrobu oceľových stožiarov (priehradových a trúbkových) a konštrukcií trakčných vedení, ktoré sú štandardne žiarovo pozinkované.

Náš výrobný sortiment zahŕňa široké spektrum líšt a kovových komponentov pre trakčné vedenia.

Vyrábame tyčové izolátory do 52kV, kompozitné izolátory do 35kV a izolované tyče zjazdné i nezjazdné. Náš výrobný program zahŕňa výrobu napínacích zariadení trakčného vedenia s prevodom 1:3 s lanovou brzdou alebo západkou, úsekových deličov pre trakčné vedenie 3kVDC a 25kVAC, rôžkových bleskoistiek a zvodičov prepätia (prieraziek).

Výrobný program spoločnosti ELTRA s.r.o obsahuje aj výrobu rozvádzačov, ktorých striedavém menovité napätie neprevyšuje 1.000V pri kmitočte do 1.000Hz, alebo ich jednosmerné napätie nepresahuje 1.500V a menovitý krátkodobý prúd nepresahuje 10kA.